УКМ

Міжнародні видання

Перехід від вугілля до відновлюваної енергії – 10 кроків для України, Молдови та Західних Балкан

Україна – частина Енергетичного Співтовариства. Що це означає?

Енергетичне Співтовариство – це регіональний договір, учасниками якого є країни західних Балкан, Україна, Молдова з одного боку та Європейський Союз з іншого. Наразі цей документ оновлюється та все більше уваги приділяє проблемі зміни клімату. Тепер на порядку денному договору гостро стоїть питання узгодження кліматичної та енергетичної політики між ЄС та договірними сторонами (країнами).

В червні 2018 року після завершення Форуму зі сталого розвитку у Відні Секретаріат Енергетичного Співтовариства опублікував “Маніфест Вахау”(more…)


Огляд COP24 у Катовіце: правила прийняли, але вугільний осад лишився

У пізній вечір суботи 15 грудня на переговорах COP24 в Катовіце затвердили Книгу правил Паризької угоди, яка деталізує угоду в частині моніторингу та звітування про досягнення цілей країнами. Михайло Чиженко з офіційної делегації України назвав COP24 “Найтяжчими переговорам на яких йому доводилося бувати”. Не досягнуто домовленості щодо гнучких механізмів, виконання зобов’язань щодо кліматичного фінансування, відшкодування втрат і збитків для найбідніших країн і, найгірше, щодо гарантій термінового підвищення амбіцій країн. (more…)


Українські позиції в міжнародному кліматичному рейтингу: поразка чи успіх?

Україна посіла 18 місце у рейтингу країн, які запобігають кліматичним змінам (Climate Change Performance Index – CCPI 2019). Рейтинг представила німецька неурядова організація Germanwatch спільно з партнерами під час конференції ООН із захисту клімату (COP24). Всього у рейтингу 84 країни світу, де оцінено їх досягнення у 4 категоріях:
– скорочення викидів парникових газів
– розвиток відновлюваної енергетики
– зменшення споживання енергії та кліматична політика. (more…)


Climate Action Tracker визначив, що зобов’язання України для виконання Паризької Угоди критично недостатні

limate Action Tracker – це міжнародна наукова платформа, що аналізує процес кліматичних дій з 2009 року. Щорічно, САТ публікує звіт про реальні дії кожної країни  для протидії кліматичним змінам.

«У липні 2018-го, Україна ухвалила Стратегію низьковуглецевого розвитку до 2050 року. Держава може виконати свої «критично малі» зобов’язання в рамках Паризької угоди, що ґрунтуються на сучасних політичних тенденціях та викладені в тексті стратегії. Якби всі заплановані заходи і напрямки в Стратегії було впроваджено, Україна могла би суттєво перевиконати свої цілі Паризької угоди, а отже, могла би переглянути їх найближчим часом. Поки що ця держава – серед тих, чиї цілі Паризької угоди настільки незначні, що їх досягнення майже не потребує зусиль. (more…)


Ціна кліматичної безпеки: вчені назвали цифри та умови аби запобігти кліматичним катастрофам

Провідні науковці світу, в тому числі й українські вчені 8 жовтня, представили комплексний звіт про наслідки глобального потепління на 1,5°С. Тепер світова спільнота має наукові обгрунтування кліматичних змін на кожному континенті планети.

Добра новина: науковці підтверджують, що технічні і економічні можливості скоротити викиди парникових газів на 45% до 2035 існують, але бракує політичної волі. (more…)


Підвищення стійкості до зміни клімату сільськогосподарського сектору Півдня України

adapt-agro-screenЗміна клімату у ХХІ столітті беззаперечно визнана світовою спільнотою одним із довгострокових чинників, який потребує узгоджених дій усіх країн світу. В публікації наведені інформацію про зміни кліматичних умов південних областей України, оцінку впливів зміни клімату та пов’язаних з нею ризиків для с/г культур та тваринництва, а також можете ознайомитися з рекомендованим алгоритмом для формування стратегії адаптації до зміни клімату на локальному рівні. (more…)


Климатоохранная политика определяет наше будущее: Взгляд общественности на климатическую политику в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии

klimatoohr-politika-opredПредставленный отчет состоит из двух частей: Научные основы климатоохранных действий и Срез климатической политики в странах ВЕКЦА. В первой части предоставлены научные обоснования необходимости сокращать выбросы, риски, связанные с превышением глобальной температуры
выше 2°С, а также варианты распределения глобального бюджета на выбросы между развитыми и развивающимися странами для определения долгосрочного ориентира.

Во второй части представлена информация касательно тенденций выбросов парниковых газов, развития возобновляемых источников энергии и стимулирующего законодательства (more…)


Міські заповідні зони: найкращі практичні настанови

urban_pasКомісія з охоронюваних територій (WCPA) Міжнародного союзу охорони природи (IUCN) підготувала цікаву й інформативну публікацію про специфіку природоохоронних зон. Мова публікації є простою для розуміння й розрахована на якомога ширше коло зацікавлених. У першій частині описується роль і робота природоохоронних територій у містах, в другій наводяться приклади з життя 15 таких територій у світових мегаполісах, а в третій можна знайти інструкції, як безпосередньо створити й підтримувати природоохоронну територію (more…)


10 наилучших государственных инструментов по сокращению выбросов парниковых газов в Северной Европе

10instruments_greengas_emission_reductionВ данной публикации представлен перевод на русский язык резюме отчета “10 наилучших государственных инструментов по сокращению выбросов парниковых газов в Северной Европе”. В отчете представлены такие инструменты как: углеродный налог, поддержка возобновляемой электроэнергетики, повышение энергоэффективности зданий и другие. (more…)


Адекватность и выполнимость долгосрочного глобального лимита в 1,5°C

adekvatnostАвторы: Мишель Шеффер, Бил Хейр, Марсия Роча, Джерри Рогел

Научные оценки показали, что согласно прогнозам, негативное влияние будет значительно ухудшаться в случае потепления более чем на 1,5 или 2°C в сравнении с доиндустриальной эпохой. Такие оценки повлияли на принятие 2°C в качестве глобальной цели в ходе климатических переговоров в Копенгагене в 2009 году. В Канкуне в 2010 году стороны Климатической конвенции согласились пересмотреть глобальную цель с перспективой ужесточения лимита до уровня 1,5°C. (more…)


Зміна клімату 2013: фізична наукова база

Зміна клімату 2013: фізична наукова базаУ звіті Першої робочої групи (П’ятого оціночного звіту МГЕЗК) розглянуто нові докази зміни клімату в минулому та прогнозовані зміни у майбутньому на основі багатьох незалежних наукових досліджень, починаючи від спостережень кліматичної системи, палеокліматичних даних, теоретичних досліджень кліматичних процесів та моделювання. (more…)


Пояснение принятых в Дохе решений о избытке единиц Киотского протокола (рус., англ.)

В конце 2012 года состоялась встреча Сторон в Дохе, на которой Стороны приняли решение по поводу большого избытка единиц установленного количества (ЕУК) из первого периода обязательств Киотского протокола (2008-2012, ПО1). Также стороны решили как предотвр атить образование новых избытков во втором периоде обязательств по Киотскому Протоколу (2013-2020, ПО2). В документе, подготовленной “Carbon Market Watch”, разъяснены принятые в Дохе решение и изучены их последствия для стран.

Пояснение принятых в Дохе решений о избытке единиц Киотского протокола

Doha Decisions on the Kyoto surplus explaindes


Відновлювальні джерела енергії та зменшення впливу на зміни клімату, 2011

Спеціальна доповідь Робочої групи 3 Міжнародної групи експертів зі зміни клімату ООН

Повний текст (англійською мовою)
Короткий звіт (російською мовою)
Короткий звіт (англійською мовою)


Англо-Російський словник термінів зі зміни клімату

Завантажити, *pdf, 662 КВ


Що буде після Кіотського протоколу?

В брошурі в стислій формі даються відповіді на найбільш поширені питання щодо продовження міжнародної діяльності по обмеженню та зниженню викидів парникових газів після 2012 року – коли закінчиться перший період дії Кіотського протоколу.

Брошура розрахована на широке коло читачів, журналістів, працівників пиродоохоронних організацій, викладачів та студентів. (рос. мовою)

Завантажити, *pdf, 635 КВ


Спекотний полудень для 2?C

Виходячи з наявних наукових фізичних основ серйозних регіональних наслідків зміни клімату, в кінці 1980-х рр. Консультативна група, сформована Всесвітньою метеорологічною організацією, Міжнародною Радою наукових союзів і Програмою ООН з довкілля, рекомендувала встановити зростання середньої глобальної приповерхневої температури на рівні 2°С відносно доіндустріального рівня. Цей показник рекомендувалось встановити як «верхню межу, за рамками якої очікується різке підвищення ризику серйозної шкоди екосистемам

Українською
Російською (“Жаркий полдень для 2? C”)


Зміни клімату: фізична наукова база, 2007

Доповідь Робочої групи 1 Міжнародної групи експертів зі зміни клімату ООН, короткий звіт для політиків
Короткий звіт для політиків (російською мовою)
Повний текст (російською мовою)
Короткий звіт (українською мовою)


Наслідки, адаптація та вразливість, 2007

Доповідь Робочої Групи 2 Міжнародної групи експертів зі зміни клімату ООН
Короткий звіт для політиків (російською мовою)
Повний текст (російською мовою)


Пом’якшення наслідків зі зміни клімату, 2007

Доповідь Робочої Групи 3 Міжнародної групи експертів зі зміни клімату ООН

Короткий звіт для політиків (російською мовою)
Повний текст (російською мовою)


Зміни клімату: узагальнююча доповідь, 2007

Доповідь Міжнародної групи експертів зі зміни клімату ООН, повний тексn (російською мовою)

Завантажити, *pdf, 6 Мб


« Попередня сторінка