УКМ

Розрахунки національної цілі з енергоефективності

20.03.2018

На сайті Держенергоефективності опублікували проект розрахунку цілі з енергоефективності на період до 2020 р. (включаючи перспективу до 2030 р.). Обрахунок цілі пов’язаний з вимогами директиви з енергоефективності ЄС, які Україна має виконувати.

Розрахунки грунтуються на моделюванні кількох сценаріїв розвитку енергетики, які порівнюються між собою. Для поглибеного аналізу обрано сценарій, що визначає умовою обов’язково скорочення кінцевого споживання енергії на 20% до 2020 і на 30% до 2030 у порівнянні із базовим сценарієм. Моделювання цілі виконували Олександр Дячук і Роман Подолець в рамках програми EU4Energy, що об’єднує допомогу ЄС для України в сфері енергетики і енергоефективності.

За обраним сценарієм кінцеве споживання з 2015 до 2020 зросте на близько 10% і на таку ж величину в період 2020-2030. Ціль з енергоефективності пропонується встановлювати у розмірах первинного постачання та кінцевого споживання енергії, зокрема на рівні 55 507 ktoe кінцевого споживання в 2020 і на рівні 57 199 ktoe в 2030. Економію в моделюванні оцінено у порівнянні з іншими сценаріями розвитку, а не відносно поточного рівня споживання, тому і можливе збільшення споживання на 10%. При чому 47% загальної економії енергії є економічно-доцільними в секторі житла. В той же час, скоротити найбільше викидиів можна в секторі промисловості – 60%.

Публікація містить розрахунки впливу національних цілей з енергоефективності на виробництво та споживання енергії та на викиди парникових газів в різних секторах.
Висновки моделювання ще не закріплень в урядових документах, але цілком ймовірно що на їх основі відбудеться перегляд поточних цілей з енергоефективності.

Ознайомитися з публікацією про розрахунки цілі енергоефективності можна за посиланням.

Написати коментар »

Написати коментар

Зверніть увагу: Якщо Ваш коментар одразу після додавання не з'явився, його буде опубліковано протягом певного часу. Немає необхідності публікувати його знову.