УКМ

Наша мета

Наша мета | Як ми працюємо | Історія діяльності | Члени УКМ | Положення про УКМ | Cклад Ради УКМ | Приєднатися

Українська кліматична мережа (далі УКМ) – це мережа неурядових екологічних організацій, що співрацюють з метою реалізації права громадян на життя в безпечному навколишньому середовищі у зв’язку із загрозою глобальної зміни клімату.

Місія УКМ – Ми впливаємо на політику і практику з питань змін клімату, концентруючи зусилля НУО.

Для досягнення своєї мети УКМ вирішує наступні завдання:

– збір, обробку і розповсюдження інформації про зміну клімату і пов’язаних з цим екологічних, економічних, технологічних, соціальних, політичних і інших проблем;

– сприяє науковим дослідженням з питань зміни клімату;

– бере участь в розробці законодавчих і інших нормативних актів України з питань зміни клімату;

– консолідує зусилля неурядових організацій, що працюють в області зміни клімату;

– залучає широкі верстви суспільства, у тому числі засоби масової інформації в інформаційно-просвітницьку роботу з питань зміни клімату, активізацію участі громадськості в процесі розробки і реалізації державної політики стійкого розвитку;

– організовує громадський контроль щодо використання засобів міжнародної фінансової допомоги Україні, що надається, для вирішення питань пов’язаних із зміною клімату і виконанням вимог міжнародних кліматоохоронних конвенцій і інших рішень;

– бере участь у міжнародній співпраці з питань зміни клімату;

– випускає інформаційні видання (книги, брошури, буклети, бюлетені тощо) для розкриття теми зміни клімату і інформування громадськості і державних інстанцій про діяльність УКМ.